Medjum poliglotyczne ["Hejnał"]

 

Medjum poliglotyczne, w transie przemawia obcemi językami, których nie zna, nie uczyło się, ani nawet nie słyszało (p. Ksenoglosja).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 7, s. 310.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, medium, mediumizm