Medjum jasnosłyszące ["Hejnał"]

 

Medjum jasnosłyszące, posiada zdolności, które objawiają się wrażeniami słuchowemi; m. słyszy głos dźwięczny i barwny (niekiedy wydobywający się jakby z membrany i szepcący do ucha informacje), bądź też bezbarwny i mniej dźwięczny.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 7, s. 310.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, medium, mediumizm