Medjum inkarnacyjne ["Hejnał"]

 

Medjum inkarnacyjne, mówi w transie ustami wcielających się w nie podczas seansów – według nauki spirytystycznej – duchów zmarłych, odtwarza przytem dokładnie psychiczną postać i głos, sposób wyrażania się, jako też ruchy zmarłych, manifestujących się przez medjum istności duchowych. Zewnętrznie odbija się to niekiedy w czasowem przekształcaniu się twarzy (transfiguracja) medjum. (P. Medjumizm inkarnacyjny.)

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 7, s. 310.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, medium, mediumizm