Medjumizm materjalizacyjny ["Hejnał"]

 

Medjumizm materjalizacyjny, obejmuje objawy materjalizacji jak: ukazywanie się zjaw postaci ludzkich i zwierzęcych, ręki lub twarzy, lewitację, przesuwanie się mebli, przenoszenie przedmiotów przez ścany i drzwi zamknięte (aporty), dematerjalizacje (czyli znikanie przedmiotu z zamkniętego pokoju), stuki, hałasy i t. p. Fizykalne zjawiska m. nie zostały jeszcze dostatecznie wytłumaczone przez naukę oficjalną mimo licznych udatnych eksperymentów, dokonanych w obecności wiarogodnych osobistości.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 5, s. 220.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, medium, mediumizm, spirytyzm