Medjumizm inkarnacyjny ["Hejnał"]

 

Medjumizm inkarnacyjny, polega na tem, że w ciało medjum podczas transu wciela się obca inteligencja; zewnętrznie odbija się ta zmiana w transfiguracji (czasowe przekształcanie się twarzy) medjum. Ulega zmianie również i psychika medjum, które odtwarza indywidualne cechy obcej istności. Niebezpieczeństwo kryje w sobie ten kierunek medjumizmu, gdyż duchy będące na wyższym poziomie rozwoju ewolucyjnego, tylko w wyjątkowych okolicznościach zniżają się do padołu materji. Zatem ciało fizyczne, stając się narzędziem obcej istności, a często o złej woli, może nietylko ucierpieć na zdrowiu, lecz medjum może (niekiedy nawet po latach) wpadać w nałogi mu obce, a nawet zatracać poczucie własnej indywidualności.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 5, s. 220.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, mediumizm, medium, spirytyzm