Medjumizm rewelacyjny ["Hejnał"]

 

Medjumizm rewelacyjny, obejmuje jasnowidztwo, psychometrję, telepatję, prorocze wróżbiarstwo, oraz rewelacje mniej lub więcej cenne z różnych sfer ducha, astralu albo z podświadomości medjum, lub też zaświadomości otaczających je osób. M. rewelacyjny jest w dobie obecnej najbardziej rozwinięty; jednak rzadko kiedy medja rewelacyjne stoją u szczytu swego zadania, chociaż nieraz pojawiają się medja o wyższej kulturze ducha, wysokiej intuicji i świadomości duchowej.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 5, s. 220.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej, mediumizm