Manas-putra ["Hejnał"]

 

Manas-putra (sans.), 1. dosłownie oznacza: „Synowie Ducha”; 2. nazwa „wyższego Ja” dla stanu przed inkarnacją na ziemi; 3. oznacza również: duchowe promienie spływające z Bóstwa, które zjednoczywszy się z „niższem Ja” stanowiły ludzkie indywidualności.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 2, s. 76.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej