Manas-sutratma [GLEIC]

 

Manas-sutratma (sans.), dosł. duch i „dusza-nitka”. Techniczne wyra­żenie w filozofji Wedanty, równoznaczne prawie z Ego Iub tem, co podlega wcieleniom.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 53.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic