Manas ["Hejnał"]

 

Manas (sans. „umysł”), zdolność myślenia, dzięki której odróżniamy człowieka od zwierzęcia; zdolność ta umożliwia nam czynienie przypuszczeń, wątpień, wniosków i t. d. W znaczeniu ezoterycznem manas oznacza „wyższe Ja”; zaś według filozofji Trentowskiego: „Duchsobistość” (niem. „das Geistselbst”), t. j. część składowa naszej istoty wypracowana i własnym wysiłkiem naszej „Jaźni” stworzona.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej