Manas [GLEIC]

 

Manas (sans.), umysł, zdolności duchowe, dzięki którym staje się czło­wiek inteligentną jednostką, stojącą wyżej od zwierzęcia. W znacze­niu ezoterycznem manas oznacza „wyższe Ja”, pierwiastek duchowy w człowieku. Ezoteryka indyjska odróżnia „budhi manas” (umysł duchowy, moralny) i „kama manas” (umysł niższy, konkretny), który mają także zwierzęta.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 53.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic