Mahâjâna ["Hejnał"]

 

Mahâjâna (sans.), dosłownie „wielki statek”; filozoficzno-mistyczny system buddyzmu północnego w przeciwieństwie do Hînayâny (buddyzmu południowego).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1936, R. 8, Z. 2, s. 76.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej