Mahâdewa ["Hejnał"]

 

Mahâdewa (sans.), 1. dosłownie: wielki Bóg; 2. również nazwa Boga Sziwy, trzeciej osoby trójcy indyjskiej (Trimurti).

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej