Materja ["Hejnał"]

 

Materja (łac.), pojęcie używane w fizyce dla oznaczenia ogółu ciał (ciało stanowi pewną określoną część materji) na ziemi lub we wszechświecie zarówno stałych, jak i płynnych lub gazowych. Materja jest bezwładna, ma rozciągłość, t. j. zajmuje pewną przestrzeń – i ciężkość. Zjawiska promieniowania są również pewnego rodzaju materją, aczkolwiek niewytłumaczonego dotychczas pochodzenia. Istniały pierwotnie dwie teorje dotyczące struktury m.: dynamiczna i atomistyczna. Według ogólnie przyjętej teorji atomistycznej czyli molekularnej, m. składa się z cząstek (molekuły), a te z atomów, o jądrze dodatnio naelektryzowanem i pewnej ilości ujemnie naelektryzowanych elektronów. Hypoteza energetyczna utożsamia m. z energją. Materja, substrat przemian w świecie zjawiskowym, nie jest przyczyną naszego życia, jak twierdzą materjaliści, lecz tylko warunkiem egzystencji na planie fizycznym.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 8, s. 254.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej