Materja [GLEIC]

 

Materja (łac.), substancja fizyczna, posiadająca objętość i ciężar; tworzy­wo, z którego powstało wszystko, co istnieje we wszechświecie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 54.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic