Cario Jan [GLEIC]

 

Cario Jan, astrolog dworski kurfirsta Joachima I z Brandenburga (14991538), przepowiedział m. i. na rok 1789 wybuch rewolucji fran­cuskiej.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 16.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic