Carvin Jan [GLEIC]

 

Carvin Jan, włoski lekarz żyjący w XVI wieku, dążył do ścisłego zespo­lenia medycyny z astrologją.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 16.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic