Jakobici ["Hejnał"]

 

Jakobici, sekta monofizytów (p.), założona przez Jakóba Baradai (Baradäus), bisk. Edessy w V. w.; J. uznają tylko boską naturę Chrystusa.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 9, s. 284.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słownik wiedzy duchowej