Jakin [GLEIC]

 

Jakin, czerwona kolumna, często uwieńczona znakiem słońca, stojąca po prawej stronie za niewiastą, wyobrażoną na karcie tarota, noszą­cej popularną nazwę „papieżycy”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 38.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic