Jakowicz Maria

 

Maria Jakowicz, (? – ?), niezamężna, antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 210 otrzymała 01.1939 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, Koszykowa 8–5. Być może podczas wojny pozostała w Warszawie. „Dziennik obwieszczeń miasta Warszawy” z 1941 r. zamieszcza informację w dziale „Zagubione”: „Książka Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie na nazwisko Jakowicz Maria”.

 

Diana Oboleńska

 

Literatura: „Dziennik obwieszczeń miasta Warszawy” 22.IV.1941, nr 16; książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego