I. N. R. I. ["Hejnał"]

 

I. N. R. I., Jezusa Nazarenus Rex Judaeorum, napis na krzyżu Chrystusa. U Różokrzyżowcow i alchemików: Igne Natura Renovatur Integra (Ogniem natura odnawia się nienaruszona).

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 6, s. 189.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, różokrzyżowcy