Inspiracja [GLEIC]

 

Inspiracja (łac.), natchnienie; myśli i wyobrażenia otrzymywane jużto ze światów wyższych, jużto od innych istot duchowych; najczęściej bywają to pomysły artystyczne (poetyckie, muzyczne).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 37.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic