INRI [GLEIC]

 

INRI, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, napis na krzyżu Chrystusa. U Różokrzyżowców i alchemików: Igne Natura Renovatur Integra (Ogniem natura odnawia się nienaruszona).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 37.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic