Homunculus ["Hejnał"]

 

Homunculus, łac. „człowieczek”, sztuczny twór żywy, jaki usiłowali stworzyć alchemicy XIII w., szczególnie Arnald de Villanova, Theophrastus Paracelsus i Leonard Thurneysser. Problem polega na wytworzeniu nowej siły psychicznej, wzgl. na wyładowaniu pewnej cząstki własnej siły psychicznej na „mumię”. Logicznie i praktycznie rzecz biorąc, problem ten nie jest niewykonalny, jeśli weźmie się pod uwagę próby materjalizacyj, przeprowadzanych przez Durville'a i de Rochas.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 157.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, alchemia