Homunculus [GLEIC]

 

Homunculus (łac. „człowieczek”), sztuczny twór żywy, jaki usiłowali stworzyć alchemicy XIII wieku, szczególnie Arnauld de Villanova, Theophrastus Paracelsus i Leonard Thurneysser. Problem polega na wytworzeniu nowej siły psychicznej wzgl. na wyładowaniu pewnej cząstki własnej siły psychicznej na „mumię”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 36.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic