Horoskop [GLEIC]

 

Horoskop (gr.), rysunek astrologiczny w kształcie koła, w które wpisuje się stan słońca, księżyca i planet w chwili urodzenia człowieka lub w innym ważnym momencie życia. Horoskop podzielony jest na 12 (nierównych) części, zwanych domami. Podstawę horoskopu two­rzy zodjak, złożony z 12 znaków, z których każdemu przydziela się 30°.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 36.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic