Hellenbach Lazew ["Hejnał"]

 

Hellenbach Lazew, węgier (1827–1887), wszechstronny uczony i polityk, wsławił się książką p. t. „Magja liczb”. Zajmował się alchemją i uważał się za adepta.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 156.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, alchemia, adept