Hellenbach Lazew [GLEIC]

 

Hellenbach Lazew, Węgier (1827–1887), wszechstronny uczony i polityk, wsławił się książką p. t. „Magja liczb”. Zajmował się alchemją i uwa­żał się za adepta.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 33.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic