Helmont Jan Baptysta ["Hejnał"]

 

Helmont Jan Baptysta (1557–1644) z Brukseli, wsławił się jako alchemik, okultysta i lekarz. Uchodził za wielkiego adepta, miał leczyć różne choroby i robić złoto zapomocą żółtego, porowatego kamienia, otrzymanego od pewnego szlachcica nazwiskiem Butler. Dokonywane przezeń przemiany metali, stwierdzone przez naocznych świadków, uważane są do dziś dnia nawet przez sceptyków za rzecz zdumiewającą.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 5, s. 156.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, alchemia