Brahmana [GLEIC]

 

Brahmana (sans.), część Wed, świętych ksiąg Indów. Jeden z najobszer­niejszych działów literatury indyjskiej, zawiera ceremonje, związane z modlitwami i rytuał ofiarny.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 14.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic