Brahma ["Hejnał"]

 

Brahma, (sans.) najwyższy z grona bogów indyjskich. Wyraz ten użyty w rodzaju nijakim oznacza: duszę świata, nieosobową i wieczną, bez początku i końca – z której wzniosłego jestestwa wszystko wypływa i do której wszystko znowu powraca.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 57.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej