Brahma [GLEIC]

 

Brahma (sans.), najwyższy z grona bogów indyjskich. Wyraz ten użyty w rodzaju nijakim (Brahman) oznacza: duszę świata, nieosobową i wieczną, bez początku i końca – z której wzniosłego jestestwa wszystko wypływa i do której znowu wszystko powraca.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 14.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic