Brahe Tycho [GLEIC]

 

Brahe Tycho (1546–1601), wielki astronom i myśliciel. Najważniejsze dzieła: Epistolarum astronomicarum libri (1596), Astronomiae instauratae progymnasmata (1062), Opera omnia (1648).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 14.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic