Branicki Aleksander hr [GLEIC]

 

Branicki Aleksander hr., brat Zygmuntowej Krasińskiej, uczeń Eliphasa Levi’ego, uchodzi za jednego z wtajemniczonych okultystów XIX wie­ku. W r. 1855 poznał we Florencji słynne współczesne medjum Daniela Dunglasa Home i przez rok był jego protektorem.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 15.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic