Basilius Valentinus [GLEIC]

 

Basilius Valentinus, tajemniczy alchemik, o którym brak jednakowoż bliższych danych. Żył na początku XV wieku jako mnich w klaszto­rze bendeyktyńskim w Erfurcie. Pierwsze wydanie jego dzieł poja­wiło się w latach 15991604. Najważniejsze z nich: Wóz triumfalny Antymona, O wielkim kamieniu starożytnych mędrców, Ostatni testa­ment.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 12.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic