Grawitacja ["Hejnał"]

 

Grawitacja, łac. siła ciążenia, siła wzajemnego przyciągania ciał. Prawo odkryte przez Newtona.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 4, s. 128.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej