Grawitacja [GLEIC]

 

Grawitacja (łac.), siła ciążenia, siła wzajemnego przyciągania ciał. Prawo odkryte przez Newtona.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 31.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic