Gral ["Hejnał"]

 

Gral św., fr. kosztowna czasza z drogiego kamienia (szmaragdu), z której Chrystus spożywał z Apostołami ostatnią Wieczerzę, a do której następnie Józef z Arymatei zebrał podczas Ukrzyżowania krew Chrystusową. Św. Gral występuje jako symbol czystości w legendzie o Parcivalu.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 4, s. 127–128.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, Ukrzyżowanie, Parcival