Gral św. [GLEIC]

 

Gral św. (fr.), kosztowna czasza z drogiego kamienia (szmaragdu), z któ­rej Chrystus spożywał z Apostołami ostatnią wieczerzę, a do której następnie Józef z Arymatei zebrał podczas Ukrzyżowania krew Chry­stusową. Św. Gral występuje jako symbol czystości w legendzie o Parsivalu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 31.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic