Grafologja ["Hejnał"]

 

Grafologja, gr. sztuka określania charakteru i skłonności człowieka z jego pisma. Czysto techniczna grafologja nie ma nic wspólnego z okultyzmem. Grafologja połączona z intuicją, graniczy z pewnego rodzaju jasnowidzeniem.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 4, s. 127.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, jasnowidzenie