Eseńczycy ["Hejnał"]

 

Eseńczycy, hebr. sekta żydowska współczesna Chrystusowi, żyjąca w ascezie i wspólności dóbr. Eseńczycy znali wiele tajemnic ducha i przyrody. Według starożytnej tradycji miał być ich wychowankiem również Chrystus. (Patrz: E. Schuré: Wielcy Wtajemniczeni.)

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 3, s. 93.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej