Eseńczycy [GLEIC]

 

Eseńczycy, sekta żydowska współczesna Chrystusowi. Eseńczycy żyli w ascezie oraz we wspólności dóbr i znali wiele tajemnic ducha i przy­rody.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 24.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic