Demiurg ["Hejnał"]

 

Demiurg, (gr. Budowniczy, architekt) określenie Boga jako Budowniczego Wszechświata, dusza świata, u Gnostyków twórca świata zmysłów, pochodzący od najwyższego Boga; żydowski Bóg materjalny, nie pragnący doskonałości i nie władający nad materją.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 58.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej, gnostycy, Bóg