Demiurg [GLEIC]

 

Demiurg (gr.), budowniczy, architekt. Określenie Boga jako budowni­czego Wszechświata; dusza świata; u Gnostyków twórca świata zmysłów, pochodzący od najwyższego Boga; żydowski Bóg mate­rjalny.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 20.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic