Buddyzm ["Hejnał"]

 

Buddyzm, filozofja religijna, głoszona przez Gotamo Buddę, streszczająca się w czterech zasadniczych prawdach: 1. wszelkie życie jest cierpieniem, 2. każda żądza jest źródłem wszelkiego cierpienia, 3. od cierpień uwalnia jedynie całkowite umartwienie, 4. prowadzącymi do tego celu drogami są: prawdziwa wiara, prawdziwe zdecydowanie, prawdziwe słowo, prawdziwy czyn, prawdziwe życie i dążenie, prawdziwe myślenie i zgłębianie samego siebie. Najwyższym i ostatecznym celem jest Nirwana. Wyznawcom buddyzmu nie wolno nikogo i niczego pozbawiać życia, czy jakiejś rzeczy.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 2, s. 57.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej