Buddyzm [GLEIC]

 

Buddyzm, filozofja religijna, głoszona przez Gotamo Buddę, streszcza­jąca się w czterech zasadniczych prawdach: 1. wszelkie życie jest cierpieniem, 2. każda żądza jest źródłem cierpienia, 3. od cierpienia uwalnia jedynie całkowite oswobodzenie od żądz, 4. prowadzącemi do tego celu drogami są: prawdziwa wiara, prawdziwe słowo, praw­dziwy czyn, prawdziwe życie i dążenie, prawdziwe myślenie i zgłę­bianie samego siebie. Najwyższym i ostatecznym celem jest Nirwa­na. Wyznawcom buddyzmu nie wolno żadnej istoty pozbawiać życia, lub czegokolwiek.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 15.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic