Budha [GLEIC]

 

Budha (sans.), „Wzniosły”, przydomek Gotamy księcia Siddharty z Kapilavastu, z rodu Sakhja, ur. w VII w. przed Chr. w Nepalu. Twórca potężnego systemu religijnego: buddyzmu. Buddą stać się może ten, kto uwolnił się całkowicie z więzów zmysłowości, dotarł do swego wewnętrznego „ja” i osiągnął zrozumienie nierealności wszelkich ziemskich zjawisk.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 15.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic