Alchemja ["Hejnał"]

 

Alchemja, (arab.) przetwarzanie metali, rozsprzęganie i sprzęganie się materji pod działaniem czynnika powszechnego (materja prima).

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 1, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej