Astralne klisze [GLEIC]

 

Astralne klisze, odbite z akaszy, są zmąconym obrazem faktów i zjawisk fizycznych lub astralnych, oglądanym przez jasnowidzów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 10.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic