Astralne klisze ["Hejnał"]

 

Astralne klisze, zrealizowane w fizycznym świecie akty i zjawiska, odbite w świecie astralnym, nie podlegającym trójwymiarowości przestrzeni i jedno wymiarowości czasu.

 

Źródło: Słownik wiedzy duchowej, oprac. A. Lipowski, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 1, s. 22.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Lipowski, Słownik wiedzy duchowej