Astralistyka [GLEIC]

 

Astralistyka (łac.), znajomość podań mitologicznych, ich zależności od wpływu gwiazdozbiorów; próba wyjaśniania tą drogą ruchów religijnych.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 10.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic